GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
#sustinemafacerilemici
(“Campania”)

Perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale:
11 mai 2020 – 31 decembrie 2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 • 1.1 Campania #sustinemafacerilemici (denumita in continuare „Campania”) este organizata de catre S.C. IALOC S.R.L. cu sediul social in Str. Radu Popescu, Nr. 10, Bl. 32A, Sc. A, Et. 3, Ap. 14, 130131, Targoviste, Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului Bucureşti sub nr. J15/556/2018, CUI/ CIF/ Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 37066853, reprezentat de Dl. Magureanu Cosmin, in calitate de Director General, numita in continuare “Organizator”.

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

 • 2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii. Participanţii la campanie sunt obligaţi sa respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Campaniei. 
 • 2.2 Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul https://cadou.ialoc.ro/regulament-visa.
 • 2.3 Prin participarea la Campania “#sustinemafacerilemici”, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial, confirmarea expresa a acestui acord urmand a se realiza prin bifarea casutei corespunzatoare de acceptare a termenilor si conditiilor Regulamentului Campaniei.
 • 2.4 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
  In caz de discrepante intre prevederile din varianta scurta a Regulamentului Oficial de pe materialele de comunicare ale Campaniei si prevederile acestui Regulament Oficial, vor prevala prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • 2.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta/ intrerupe/ prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul https://cadou.ialoc.ro/regulament-visa, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

 • 3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in mediul online, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul website-ului https://cadou.ialoc.ro/visa.
 • 3.2 Campania se desfasoara incepand cu data de 11.05.2020, ora 00:00:01 pana pe data de 31.07.2020, ora 23:59:59 .

SECTIUNEA 4. AFACERILE PARTICIPANTE

 • 4.1 Prezenta campanie are ca scop sustinerea micilor afaceri din domeniile horeca, magazine, ateliere si scoli de dans, saloane de infrumusetare, producatori locali sau divertisment si din considerente ce tin de solidaritate sociala, considerente fondate pe dificultatile pe care aceste afaceri le intampina, iar organizatorul printr-o atitudine proactiva atrage diversi parteneri in prezenta campanie din dorinta de a recompensa persoanele ce achizitioneaza de la aceste entitati bunuri/servicii viitoare. Afacerile participante la campanie sunt existente pe piata din Romania, fiind identificate in Anexa 1 la prezentul Regulament si vor fi denumite in continuare “Afacerile Participante”.
 • 4.2 Organizatorul, incepand cu data de incheiere a Campaniei, este exonerat de orice obligatie sau raspundere fata de participanti, iar Afacerile Participante sunt pe deplin responsabile fata de comportamentul si indeplinirea obligatiilor ce rezida din achizitia realizata de catre participanti si care constituie o achizitie independenta de prezenta Campanie. Pentru evitarea oricarei erori de intelegere ori de interpretare, participantii iau la cunostinta si accepta ca participarea la Campanie se fondeaza pe diligenta de a achizitiona un voucher de la una din Afacerile Participante ceea ce genereaza un raport juridic direct intre participantul achizitor si Afacerea Participanta; niciuna dintre dispozitiile prezentului Regulament neputand fi interpretata ca o asociere a Organizatorului cu Afacerile Participante, ori ca o obligatie a Organizatorului fata de participantii achizitori cu privire la modul de executare a obligatiilor si responsabilitatilor Afacerilor Participante. 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE INSCRIERE

 • 5.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau cetateni cu rezidenta in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei, precum si persoanele juridice care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament, posesori de carduri VISA.
 • 5.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament prin bifarea casutei aferente in cadrul formularului de inscriere detaliat la sectiunea 6.2. de mai jos. 
 • 5.3 Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina sa de prezentul Regulament.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 • 6.1 Participarea in cadrul Campaniei implica indeplinirea cumulativa si a urmatoarelor cerinte:

  1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
  2. Participantul trebuie sa faca (i) dovada achizitiei cu un card VISA de credit/ debit valid a unuia sau mai multor carduri valorice in cadrul aceleiasi tranzactii si (ii) cardurile valorice sa aiba valoarea de minim* 100 de lei (TVA inclus) pentru o singura Afacere Participanta. 

   *Pentru achizitii de carduri valorice ce depasesc valoarea minima 100 de lei (TVA inclus) si sunt multiple nu se acorda un numar multiplu de premii: de ex. ca urmare a unei achizitii de 300 de lei (TVA inclus) se acorda doar 1 (un) premiu (constand intr-un voucher), la o singura tranzactie.
  3. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei, respectiv 11.05.2020, ora 00:00:01 - 31.07.2020, ora 23:59:59, prin intermediul website-ului cadou.ialoc.ro/visa , iar participantii trebuie sa respecte pasii de inscriere prevazuti/indicati la Sectiunea 6.2 de mai jos; 
  4. Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum 12 (douasprezece) achizitii de carduri valorice/ campanie.
   Un Participant unic este definit de acelasi numar card VISA (unicitatea unui utilizator este data de prima si ultimele 4 cifre ale cardului);

  Toate achizitiile de carduri valorice care nu vor respecta conditiile prezentate in prezentul punct 6.1. nu vor fi validate ca facand parte din aceasta Campanie si, drept urmare, nu li se vor aloca niciun premiu.

 • 6.2 Modalitatea de inscriere in Campanie
  Participantii se pot inscrie in Campanie online, cu parcurgerea obligatorie a urmatorilor pasi:

  • Accesarea link-ului https://cadou.ialoc.ro/visa;
  • Selectarea uneia dintre Afacerile Participante listate;
  • Selectarea tipului de card valoric dorit pentru achizitionare (exista Afaceri Participante care detin mai multe tipuri de carduri valorice);
  • Sa apese (click) pe butonul „Cumpara card”;
  • Sa se asigure ca valoarea achizitiei pentru acest tip de card valoric emis pentru Afacerea Participanta selectata depaseste suma minima 100 de lei (TVA inclus) verificand:
   • Fie valoarea cardului valoric sa depaseasca suma minina;
   • Fie alegand un numar suficient de carduri valorice astfel incat valoarea totala a lor sa depaseasca suma minima (se aplica pentru cardurile valorice cu valoare sub 100 de lei – TVA inclus).
  • Sa completeze formularul de inscriere disponibil pe aceasta pagina si care contine urmatoarele campuri si bife:
   • Prenume (obligatoriu)
   • Nume (optional)
   • E-mail (obligatoriu)
   • Telefon (obligatoriu)
   • Adresa (obligatoriu)
   • *Sunt de acord cu termenii și conditiile precum şi cu Politica de confidenţialitate
   • Înțeleg și sunt de acord cu regulamentul campaniei #sustinemafacerilemici 
   • *Inteleg și sunt de acord ca [nume Afacere Participanta] se poate inchide in ciuda ajutorului meu, caz in care [nume Afacere Participanta] se angajează să îmi restituie contravaloarea cardului cadou
   Toate campurile marcate cu * sunt obligatorii. Nebifarea campurilor duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.
  • Pentru ca inscrierea sa fie finalizata, dupa completarea informatiilor solicitate in formular, Participantul trebuie sa apese butonul „Confirma si plateste [valoarea achizitiei setate]”. Participantul va fi directionat in mod automat catre platforma procesatorului de plati online. 
   Pentru finalizarea tranzactiei si pentru ca inscrierea in Campanie sa fie valida, consumatorul va trebui sa introduca urmatoarele date de pe un card VISA in pagina procesatorului de plata:
   • numarul cardului VISA (toate cifrele din cele patru grupe de pe fata cardului, fara spatii);
   • data de expirare card VISA;
   • ultimele trei cifre de pe spatele cardului VISA (inscriptionate pe banda cu semnatura Participantului, definite ca si cod de Securitate CVV). 

   Nu se percepe niciun comision Participantului pentru tranzactiile cu cardul VISA efectuate prin intermediul site-ului https://cadou.ialoc.ro/visa.

  Validarea inscrierilor
  Dupa finalizarea inscrierii, Participantul care indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament va primi urmatorul mesaj:
  Felicitari pentru inscriere in Campania #sustinemafacerilemici! 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI
In cadrul Campaniei vor fi acordate de catre Organizator, un numar de 10.000 de premii, fiecare premiu constand intr-un Voucher*, in valoare de 25 de LEI (TVA inclus) valabil pentru achizitia de bunuri si servicii de la Afacerea Participanta la care Participantul a achizitionat initial cardul valoric.NOTA:* Voucherul acordat ca premiu in cazul prezentei Campanii poate fi utilizat doar dupa iesirea din perioada starii de urgenta, la momentul stabilit de autoritatile Statului si in momentul cand Afacerea Participanta, pentru care a fost acordat premiul, se va redeschide. 

 • 7.1 Valoarea totala a premiilor este de maximum 250.000 LEI, TVA inclus.
 • 7.2 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de (i) a inlocui premiile cu alte bunuri (ii) nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate si (iii) nu pot solicita contravaloarea in bani a voucherului. 
 • 7.3 In cadrul prezentei Campanii, un Participant poate castiga maximum 12 premii, pe toata durata Campaniei.

SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

 • 8.1 Premiile, constand intr-un voucher, din cadrul Campaniei se vor acorda castigatorilor dupa validarea inscrierilor (procesul de validare va consta in verificarea conditiilor de participare) si se vor acorda in ordinea cronologica a inscrierilor efectuate. Astfel, voucherele de 25 de lei se acorda primilor Participanti inscrisi ce indeplinesc conditiile de participare, in limita numarului maxim de 10.000 de premii, ale caror inscrieri sunt valide conform Regulamentului Oficial. Dupa validare si desemnare drept castigatori, acestia vor primi urmatorul email: „ VISA iti ofera un voucher in valoare de 25 de lei, de care te poti bucura la [Afacerea Participanta].” 
 • 8.2. Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, premiul respectiv se va acorda urmatorului Participant care intruneste conditiile de validare, pana la epuizarea numarului de premii specificat la art. 7.1 sau pana la finalul perioadei de desfasurare a Campaniei.
 • 8.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca tranzactiile efectuate de Participanti nu indeplinesc conditiile de validare. 
 • 8.4. In cazul in care premiile acordate de Organizator sunt refuzate de catre participanti, acestia vor fi invalidati, iar premiile se vor acorda urmatorilor participanti cronologic inscrisi, care intrunesc conditiile de validare (pana la epuizarea premiilor). In situatia in care vor exista premii care nu au fost acordate pana la sfarsitul perioadei de desfasurare a Campaniei, acestea raman in proprietatea Organizatorului.

SECTIUNEA 9. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

 • 9.1 Intrarea in posesia premiilor se va realiza prin transmiterea unui email catre participantii desemnati castigatori care vor primi prin e-mail premiul constand intr-un voucher in valoare de 25 de lei, oferit de Organizator (pentru trimiterea premiului se va trimite un e-mail separat fata de fluxul utilizat in cadrul comunicarii uzuale cu privire la achizitia voucherelor valorice). 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

 • 10.1 Organizatorul se obliga (daca este cazul) sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Participantilor.
 • 10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

 • 11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.
 • 11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva. 
 • 11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
  • Inscrieri online trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;
  • Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (prenume, numar telefon mobil si adresa de e-mail);
  • Eventualele dispute legate de numarul de telefon/ adresa de e-mail inscris in Campanie;
  • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau transmiterii premiului;
  • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator; 
  • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
  • Situatiile in care numarul de telefon mentionat de participant in formularul de inscriere descris in sectiunea 6.2 de mai sus nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie; 
  • Situatia in care emailul mentionat de participant in formularul de inscriere este gresit si, pe cale de consecinta, castigatorul nu poate intra in posesia premiului din acest motiv;
  • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens; 
  • Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie sau achizitioneaza produse participante la Campanie, prin intermediul altei pagini web decat cea mentionata in prezentul Regulament; 
  • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile acordate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
  • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de e-mail);
  • Organizatorul nu va fi responsabil pentru achizitiile efectuate de catre participanti cu alte carduri bancare decat VISA;
  • Organizatorul nu va fi responsabil daca Afacerile Participante nu isi vor onora din orice motiv obligatiile asumate fata de participanti.
 • 11.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.
 • 11.5 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru nereturnarea contravalorii cardurilor valorice achizitionate de catre Participanti, pe parcursul desfasurarii Campaniei, in cazul in care una sau mai multe Afaceri Participante se inchid/se declara falimentul in timpul desfasurarii Campaniei, cat si dupa ce aceasta s-a incheiat.

SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • 12.1 Datele personale ale participantilor la Campanie sunt prelucrate in conformitate cu informatiile prezentate in Politica de confidentialitate disponibila in pagina de comanda. Totodata, solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Politica de confidentialitate. 

SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

 • 13.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora – astfel cum este definita de legea civila, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
 • 13.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite (in momentul in care sunt epuizate/ acordate toate premiile oferite in cadrul acestei Campanii) ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII

 • 14.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa cadou@ialoc.ro in termen de maximum 30 zile de la data finalizarii Campaniei. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.
 • 14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti sau intre Organizator si Afacerile Participante, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.
 • 14.3 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor.
ACT ADITIONAL NR. 1
la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“#sustinemafacerilemici!”

Organizatorul S.C. IALOC S.R.L. cu sediul social in Str. Radu Popescu, Nr. 10, Bl. 32A, Sc. A, Et. 3, Ap. 14, 130131, Targoviste, Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului Bucureşti sub nr. J15/556/2018, CUI/ CIF/ Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 37066853, decide, in acord cu ART 2.5 modificarea Regulamentului Campaniei Promotionale “#sustinemafacerilemici” (“Regulamentul”), dupa cum urmeaza:

I. Se modifica art. 6.1 si art. 6.2, din SECTIUNEA 6, denumita “MECANISMUL CAMPANIEI”, si vor avea urmatoarele informatii:

6.1 Participarea in cadrul Campaniei implica indeplinirea cumulativa si a urmatoarelor cerinte:
 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 2. Participantul trebuie sa faca (i) dovada achizitiei cu un card VISA de credit/ debit valid a unuia sau mai multor carduri valorice in cadrul aceleiasi tranzactii si (ii) cardurile valorice sa aiba valoarea de minim* 50 de lei (TVA inclus)pentru o singura Afacere Participanta.
  *Pentru achizitii de carduri valorice ce depasesc valoarea minima 100 de lei (TVA inclus) si sunt multiple nu se acorda un numar multiplu de premii: de ex. ca urmare a unei achizitii de 300 de lei (TVA inclus) se acorda doar 1 (un) premiu (constand intr-un voucher), la o singura tranzactie.
 3. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei, respectiv 11.05.2020, ora 00:00:01 - 31.07.2020, ora 23:59:59, prin intermediul website-ului cadou.ialoc.ro/visa , iar participantii trebuie sa respecte pasii de inscriere prevazuti/indicati la Sectiunea 6.2 de mai jos; 
 4. Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum 12 (douasprezece) achizitii de carduri valorice/ campanie. Un Participant unic este definit de acelasi numar card VISA (unicitatea unui utilizator este data de prima si ultimele 4 cifre ale cardului);

Toate achizitiile de carduri valorice care nu vor respecta conditiile prezentate in prezentul punct 6.1. nu vor fi validate ca facand parte din aceasta Campanie si, drept urmare, nu li se vor aloca niciun premiu.

6.2 Modalitatea de inscriere in Campanie
Participantii se pot inscrie in Campanie online, cu parcurgerea obligatorie a urmatorilor pasi:

 • Accesarea link-ului https://cadou.ialoc.ro/visa;
 • Selectarea uneia dintre Afacerile Participante listate;
 • Selectarea tipului de card valoric dorit pentru achizitionare (exista Afaceri Participante care detin mai multe tipuri de carduri valorice);
 • Sa apese (click) pe butonul „Cumpara card”;
 • Sa se asigure ca valoarea achizitiei pentru acest tip de card valoric emis pentru Afacerea Participanta selectata depaseste suma minima 50 de lei (TVA inclus) verificand:
  • Fie valoarea cardului valoric sa depaseasca suma minina;
  • Fie alegand un numar suficient de carduri valorice astfel incat valoarea totala a lor sa depaseasca suma minima (se aplica pentru cardurile valorice cu valoare sub 50 de lei – TVA inclus).
 • Sa completeze formularul de inscriere disponibil pe aceasta pagina si care contine urmatoarele campuri si bife:
  • Prenume (obligatoriu)
  • Nume (optional)
  • E-mail (obligatoriu)
  • Telefon (obligatoriu)
  • Adresa (obligatoriu)
  • *Sunt de acord cu termenii și conditiile precum şi cu Politica de confidenţialitate
  • Înțeleg și sunt de acord cu regulamentul campaniei #sustinemafacerilemici 
  • *Inteleg și sunt de acord ca [nume Afacere Participanta] se poate inchide in ciuda ajutorului meu, caz in care [nume Afacere Participanta] se angajează să îmi restituie contravaloarea cardului cadou
  Toate campurile marcate cu * sunt obligatorii. Nebifarea campurilor duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.
 • Pentru ca inscrierea sa fie finalizata, dupa completarea informatiilor solicitate in formular, Participantul trebuie sa apese butonul „Confirma si plateste [valoarea achizitiei setate]”. Participantul va fi directionat in mod automat catre platforma procesatorului de plati online. 
  Pentru finalizarea tranzactiei si pentru ca inscrierea in Campanie sa fie valida, consumatorul va trebui sa introduca urmatoarele date de pe un card VISA in pagina procesatorului de plata:
  • numarul cardului VISA (toate cifrele din cele patru grupe de pe fata cardului, fara spatii);
  • data de expirare card VISA;
  • ultimele trei cifre de pe spatele cardului VISA (inscriptionate pe banda cu semnatura Participantului, definite ca si cod de Securitate CVV). 

  Nu se percepe niciun comision Participantului pentru tranzactiile cu cardul VISA efectuate prin intermediul site-ului https://cadou.ialoc.ro/visa.

Validarea inscrierilor
Dupa finalizarea inscrierii, Participantul care indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament va primi urmatorul mesaj:
Felicitari pentru inscriere in Campania #sustinemafacerilemici! 

II. Se modifica primul paragraf, din SECTIUNEA 7, denumita “PREMIILE CAMPANIEI”, si va avea urmatoarele informatii:
In cadrul Campaniei vor fi acordate de catre Organizator, un numar de 10.000 de premii, dupa cum urmeaza:
 • 12.500 de premii constand intr-un Voucher*, in valoare de 10 LEI (TVA inclus), valabil pentru achizitia de bunuri si servicii de la Afacerea Participanta la care Participantul a achizitionat initial cardul valoric, care se vor acorda participantilor care achizitioneaza unul sau mai multe carduri valorice in cadrul aceleiasi tranzactii in valoarea de minim* 50 de lei (TVA inclus) dar nu depasesc valoara de 100 de lei (TVA inclus), pentru o singura Afacere Participanta.
  NOTA:* Voucherul acordat ca premiu in cazul prezentei Campanii poate fi utilizat doar dupa iesirea din perioada starii de urgenta, la momentul stabilit de autoritatile Statului si in momentul cand Afacerea Participanta, pentru care a fost acordat premiul, se va redeschide.
 • 5.000 de premii constand intr-un Voucher*, in valoare de 25 de LEI (TVA inclus), valabil pentru achizitia de bunuri si servicii de la Afacerea Participanta la care Participantul a achizitionat initial cardul valoric, care se vor acorda participantilor care achizitioneaza unul sau mai multe carduri valorice in cadrul aceleiasi tranzactii in valoarea de minim* 100 de lei (TVA inclus), pentru o singura Afacere Participanta.
  NOTA:* Voucherul acordat ca premiu in cazul prezentei Campanii poate fi utilizat doar dupa iesirea din perioada starii de urgenta, la momentul stabilit de autoritatile Statului si in momentul cand Afacerea Participanta, pentru care a fost acordat premiul, se va redeschide.
III. Se modifica art. 8.1, din SECTIUNEA 8, denumita “VALIDAREA SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR ”, si va avea urmatoarele informatii:
Premiile, constand intr-un voucher, din cadrul Campaniei se vor acorda castigatorilor dupa validarea inscrierilor (procesul de validare va consta in verificarea conditiilor de participare) si se vor acorda in ordinea cronologica a inscrierilor efectuate. Astfel, voucherele de 10 lei se acorda primilor Participanti inscrisi ce indeplinesc conditiile de participare (valoare minim de achizitie intre 50 si 100 de lei), in limita numarului maxim de 12.500 de premii, iar voucherele de 25 de lei se acorda primilor Participanti inscrisi ce indeplinesc conditiile de participare (valoare minim de achizitie peste 100 de lei), in limita numarului maxim de 5.000 de premii, ale caror inscrieri sunt valide conform Regulamentului Oficial. Dupa validare si desemnare drept castigatori, acestia vor primi urmatorul email:
 • pentru castigatorii voucherelor de 10 lei:
  „ VISA iti ofera un voucher in valoare de 10 lei, de care te poti bucura la [Afacerea Participanta].”
 • pentru castigatorii voucherelor de 25 de lei:
  VISA iti ofera un voucher in valoare de 25 de lei, de care te poti bucura la [Afacerea Participanta]
Se modifica art. 9.1, din SECTIUNEA 9, denumita “INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR ”, si va avea urmatoarele informatii:
Intrarea in posesia premiilor se va realiza prin transmiterea unui email catre participantii desemnati castigatori care vor primi prin e-mail premiul constand intr-un voucher in valoare de 10 lei, sau de 25 de lei, corespunzator premiului oferit de Organizator (pentru trimiterea premiului se va trimite un e-mail separat fata de fluxul utilizat in cadrul comunicarii uzuale cu privire la achizitia voucherelor valorice).
Prezentul Act Aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate.
ACT ADITIONAL NR. 2
la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“#sustinemafacerilemici!”

Organizatorul S.C. IALOC S.R.L. cu sediul social in Str. Radu Popescu, Nr. 10, Bl. 32A, Sc. A, Et. 3, Ap. 14, 130131, Targoviste, Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului Bucureşti sub nr. J15/556/2018, CUI/ CIF/ Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 37066853, decide, in acord cu ART 2.5 modificarea Regulamentului Campaniei Promotionale “#sustinemafacerilemici” (“Regulamentul”), dupa cum urmeaza:

I. Se modifica art. 3.2, din SECTIUNEA 3, denumita “SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI”, si vor avea urmatoarele informatii:
3.2 Campania se desfasoara incepand cu data de 11.05.2020, ora 00:00:01 pana pe data de 30.09.2020, ora 23:59:59 .
II. Se modifica art. 6.1, din SECTIUNEA 6, denumita “ SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI”, si va avea urmatoarele informatii:
6.1 Participarea in cadrul Campaniei implica indeplinirea cumulativa si a urmatoarelor cerinte:
 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 2. Participantul trebuie sa faca (i) dovada achizitiei cu un card VISA de credit/ debit valid a unuia sau mai multor carduri valorice in cadrul aceleiasi tranzactii si (ii) cardurile valorice sa aiba valoarea de minim* 50 de lei (TVA inclus)pentru o singura Afacere Participanta.
  *Pentru achizitii de carduri valorice ce depasesc valoarea minima 100 de lei (TVA inclus) si sunt multiple nu se acorda un numar multiplu de premii: de ex. ca urmare a unei achizitii de 300 de lei (TVA inclus) se acorda doar 1 (un) premiu (constand intr-un voucher), la o singura tranzactie.
 3. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei, respectiv 11.05.2020, ora 00:00:01 - 30.09.2020, ora 23:59:59, prin intermediul website-ului cadou.ialoc.ro/visa, iar participantii trebuie sa respecte pasii de inscriere prevazuti/indicati la Sectiunea 6.2 de mai jos;
 4. Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum 12 (douasprezece) achizitii de carduri valorice/ campanie. Un Participant unic este definit de acelasi numar card VISA (unicitatea unui utilizator este data de prima si ultimele 4 cifre ale cardului);

Toate achizitiile de carduri valorice care nu vor respecta conditiile prezentate in prezentul punct 6.1. nu vor fi validate ca facand parte din aceasta Campanie si, drept urmare, nu li se vor aloca niciun premiu.

Prezentul Act Aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate.
ACT ADITIONAL NR. 3
la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“#sustinemafacerilemici!”

Organizatorul S.C. IALOC S.R.L. cu sediul social in Str. Radu Popescu, Nr. 10, Bl. 32A, Sc. A, Et. 3, Ap. 14, 130131, Targoviste, Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului Bucureşti sub nr. J15/556/2018, CUI/ CIF/ Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 37066853, decide, in acord cu ART 2.5 modificarea Regulamentului Campaniei Promotionale “#sustinemafacerilemici” (“Regulamentul”), dupa cum urmeaza:

I. Se modifica art. 3.2, din SECTIUNEA 3, denumita “SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI”, si vor avea urmatoarele informatii:
3.2 Campania se desfasoara incepand cu data de 11.05.2020, ora 00:00:01 pana pe data de 31.12.2021, ora 23:59:59.
II. Se modifica art. 6.1, din SECTIUNEA 6, denumita “ SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI”, si va avea urmatoarele informatii:
6.1 Participarea in cadrul Campaniei implica indeplinirea cumulativa si a urmatoarelor cerinte:
 1. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei, respectiv 11.05.2020, ora 00:00:01 - 31.12.2020, ora 23:59:59, prin intermediul website-ului cadou.ialoc.ro/visa, iar participantii trebuie sa respecte pasii de inscriere prevazuti/indicati la Sectiunea 6.2 de mai jos;
III. Se modifica art. 7.1, din SECTIUNEA 7, denumita “SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI”, si va avea urmatoarele informatii:
7.1 Valoarea totala a premiilor este de maximum 221,202 LEI, TVA inclus.
Prezentul Act Aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate.
ACT ADITIONAL NR. 4
la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“#sustinemafacerilemici!”

Perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale:
11 mai – 31 septembrie 2020

Organizatorul S.C. IALOC S.R.L. cu sediul social in Str. Radu Popescu, Nr. 10, Bl. 32A, Sc. A, Et. 3, Ap. 14, 130131, Targoviste, Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului Bucureşti sub nr. J15/556/2018, CUI/ CIF/ Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 37066853, decide, in acord cu ART 2.5 modificarea Regulamentului Campaniei Promotionale “#sustinemafacerilemici” (“Regulamentul”), dupa cum urmeaza:

I. Se modifica art. 3.2, din SECTIUNEA 3, denumita “SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI”, si vor avea urmatoarele informatii:
3.2 Campania se desfasoara incepand cu data de 11.05.2020, ora 00:00:01 pana pe data de 31.06.2021, ora 23:59:59.
II. Se modifica art. 6.1, din SECTIUNEA 6, denumita “ SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI”, si va avea urmatoarele informatii:
6.1 Participarea in cadrul Campaniei implica indeplinirea cumulativa si a urmatoarelor cerinte:
 1. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei, respectiv 11.05.2020, ora 00:00:01 - 31.06.2021, ora 23:59:59, prin intermediul website-ului cadou.ialoc.ro/visa, iar participantii trebuie sa respecte pasii de inscriere prevazuti/indicati la Sectiunea 6.2 de mai jos;
Prezentul Act Aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate.
ACT ADITIONAL NR. 5
la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“#sustinemafacerilemici!”

Organizatorul S.C. IALOC S.R.L. cu sediul social in Str. Radu Popescu, Nr. 10, Bl. 32A, Sc. A, Et. 3, Ap. 14, 130131, Targoviste, Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului Bucureşti sub nr. J15/556/2018, CUI/ CIF/ Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 37066853, decide, in acord cu ART 2.5 modificarea Regulamentului Campaniei Promotionale “#sustinemafacerilemici” (“Regulamentul”), dupa cum urmeaza:

I. Se modifica art. 3.2, din SECTIUNEA 3, denumita “SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI”, si vor avea urmatoarele informatii:
3.2 Campania se desfasoara incepand cu data de 11.05.2020, ora 00:00:01 pana pe data de 31.12.2021, ora 23:59:59.
II. Se modifica art. 6.1, din SECTIUNEA 6, denumita “ SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI”, si va avea urmatoarele informatii:
6.1 Participarea in cadrul Campaniei implica indeplinirea cumulativa si a urmatoarelor cerinte:
 1. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei, respectiv 11.05.2020, ora 00:00:01 - 31.12.2021, ora 23:59:59, prin intermediul website-ului cadou.ialoc.ro/visa, iar participantii trebuie sa respecte pasii de inscriere prevazuti/indicati la Sectiunea 6.2 de mai jos;
Prezentul Act Aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei
“#sustinemafacerilemici!”
(“Campania”)
- Informatii cu privire la Afacerile Participante –

Vrei să susții afacerile mici?
Spune-le și altora despre CardCadou.
Distribuie pagina aceasta prietenilor tăi și pe rețelele de socializare. Mesajul tău ne ajută să #SustinemAfacerileMici.